Φυσικό Αέριο

Το φυσικό αέριο είναι ένα απολύτως φυσικό προϊόν που βρίσκεται σε υπόγεια κοιτάσματα, είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, ασφαλέστερο από το πετρέλαιο και σε περίπτωση που απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα απομακρύνεται άμεσα. Είναι άοσμο αλλά προστίθεται χαρακτηριστική οσμή για την ανίχνευση πιθανής διαρροής του. Επίσης δεν είναι τοξικό, αφού δεν περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα. Είναι μίγμα υδρογονανθράκων σε αέρια κατάσταση, αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο (σε ποσοστό άνω του 85%), που είναι ο ελαφρύτερος υδρογονάνθρακας, είναι πολύ καθαρό, χωρίς προσμίξεις και θειούχα συστατικά.

Όντες αδειοδοτημένοι υδραυλικοί εγκαταστάτες αναλαμβάνουμε την κατασκευή και ρύθμιση των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου του κτιρίου σας και με βάση πάντα την μελέτη του επόπτη μηχανικού. Οι τεχνικές που εφαρμόζουμε πληρούν τις προδιαγραφές της Δ.Ε.Π.Α.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Είμαστε εδώ για όλες τις υδραυλικές Σας ανάγκες